Algemeen
Deze website behoort toe aan:
Villa Services
Scheepswerf 25
1271 GB Huizen

 

Tel.: 0031 294 76 40 40

Tel.: 0031 621 22 64 00

 

Villa Services gaat respectvol en vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie van de gebruikers van de website, dit in overeenstemming met de wetgeving. Wij dragen er zorg voor uw persoonlijke informatie veilig te bewaren. Indien u vragen of opmerkingen hebt omtrent ons privacy beleid, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

 

Cookies
Om uw bezoek aan deze website te verpersoonlijken maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Door gebruik van cookies kunnen bijvoorbeeld inlogprocedures worden vergemakkelijkt en kunnen uw voorkeuren worden geregistreerd.

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw ip-adres. Het is voor ons mogelijk om inzage te verkrijgen in de pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd. Verder hebben wij inzage in de domeinnamen van andere websites die geraadpleegd zijn alvorens naar onze website te gaan. Wij kunnen hierdoor de inhoud en de presentatie van onze website verbeteren op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser wordt verstuurd. Tevens kunnen wij middels deze informatie ervoor zorgen dat onze website toegankelijker wordt op het internet.

 

Uw gegevens
Alleen indien u uw email adres aan ons hebt doorgegeven, of contact met ons hebt gezocht per email, zullen we uw email adres bewaren. Gedurende het boekingsproces zal er gebruik worden gemaakt van communicatie met uw email adres. Daarnaast zullen wij u maximaal twee maal per jaar een bericht sturen om onze website opnieuw onder uw aandacht te brengen. Indien u deze berichten niet wenst te ontvangen, dan kunt u dit middels email aan ons doorgeven.

 

Indien u uw postadres aan ons hebt doorgegeven, dan zal post in het kader van de boeking naar u toegezonden kunnen worden. U zult van ons geen periodieke mailings ontvangen. Indien u mailings in het geheel niet wenst te ontvangen, dan kunt u dit middels email aan ons doorgeven.

 

Indien u uw telefoonnummer aan ons hebt doorgegeven, dan zal telefonisch contact in het kader van de boeking plaats kunnen hebben. Verder zult u door ons niet telefonisch worden benaderd.

 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere, niet met ons gelieerde organisaties. Op dit moment hebben wij geen speciale relaties met derden op het internet.

 

Veiligheid
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van door ons ontvangen informatie te voorkomen. Indien wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiele informatie, dan gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een pop-up scherm.

 

Inzage en corrigeren
Op verzoek verlenen wij u inzage in de informatie die wij van u bijhouden. Indien u toegang wenst tot deze informatie, dan kunt u per email een verzoek hiertoe indienen.

 

Op verzoek bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van u bijhouden te corrigeren. Indien u een correctie van uw gegevens wenst, dan kunt u per mail een verzoek hiertoe indienen.

 

 

Onze Websites

villa benalmadena va005 28

Boek hier een luxe villa voor

uw vakantie in Andalusië.

www.villaandalusie.nl

villa benalmadena va005 28

Boek hier uw vakantiehuis

voor een vakantie in Nerja.

www.nerjavakantie.nl