hop over to this site https://freeones.world
see this website damplips.cc

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en overeenkomsten van huur die gesloten worden via Villa Services.


Villa Services bemiddelt namens de eigenaren bij het verhuren van de vakantiewoning.


Onder vakantiehuis, ook wel aangeduid als vakantiewoning, woning of huis, wordt verstaan het vakantiehuis, met erf, zwembad, opstallen, inboedel, alsmede alle bijbehorende overige roerende en onroerende goederen.


De persoon die de reservering en de boeking doet, verklaart bevoegd te zijn de huurovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden tot stand te brengen namens alle overige personen die deelnemen aan de reservering en de boeking. De persoon die de reservering en de boeking doet, dient tevens een van de personen te zijn die het huis betrekt.


Onder huurder wordt verstaan degene die de reservering en de boeking doet, alsmede degenen namens wie de reservering en de boeking wordt gedaan.


Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar, alsmede degenen die namens hem gemachtigd zijn.


Onder verhuurder wordt verstaan de verhuurder, alsmede degenen die namens hem gemachtigd zijn.


De beheerder is degene die het vakantiehuis namens de eigenaar beheert.


Reservering en boeking

Indien u een vakantiehuis hebt uitgekozen, en vervolgens op het tabblad 'Beschikbaarheid en Reserveren' klikt, dan kunt u uw aankomst en vertrek data invoeren. Klik vervolgens op 'Uw Boekingsaanvraag - Stap 1' om door te gaan. Op de volgende pagina die verschijnt, vult u uw contactgegevens in. In het vakje 'Code' neemt u de 4-cijferige code over die vermeld staat. Klik op het kleine vakje om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Klik nu op 'Uw Boekingsaanvraag - Stap 2'.


Er verschijnt nu een pagina met uw boekingsgegevens. Controleert u aub of uw gegevens kloppen. Als u nu op 'Uw Boeking Aanvragen - Stap 3' klikt, dan wordt uw aanvraag naar ons verzonden.


U ontvangt van ons direct een bericht per email dat wij uw boekingsaanvraag hebben ontvangen. Vervolgens zullen wij persoonlijk checken of uw vakantiehuis op de door u ingevoerde data beschikbaar is. We streven ernaar u binnen 1 werkdag hieromtrent te informeren.


Indien de vakantiewoning beschikbaar is, dan ontvangt u van ons een bericht per email met de boekingsbevestiging en de factuur. Indien de vakantiewoning niet beschikbaar is, dan zullen wij trachten u een of meer vergelijkbare vakantiewoningen aan te bieden. Uiteraard bent u vrij om dit aanbod niet te accepteren.


Huurprijs

Als u een vakantiehuis hebt geselecteerd en u klikt op 'Huurprijs' dan kunt u de voor uw huurperiode van toepassing zijnde huurprijs aantreffen.

 

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk met inclusief prijzen te werken.
Hiermee willen wij voorkomen dat u wordt geconfronteerd met allerlei onverwachtse bijkomende kosten.

 

De huurprijs is reeds inclusief:
- de kosten voor de eindschoonmaak
- de kosten van gas, water en licht
- de boekingskosten

 

Bovendien verzorgen wij bij iedere boeking gratis voor u:
- bedlinnen
- keukenlinnen
- handdoeken om u af te drogen na het douchen en het handen wassen

 

Tip: bad-/strandlakens dient u zelf mee te nemen!

 

De huurprijzen staan vermeld per week. Indien u langer dan een week huurt, dan wordt de huurprijs naar rato hoger.

 

Op aanvraag en tegen betaling kunnen wij een kinderbedje(s) en/of een kinderstoel(en) voor u regelen. De extra kosten hiervoor zijn nog niet inbegrepen in de huurprijs.

 

Er is geen schoonmaak inbegrepen van uw vakantiehuis gedurende uw verblijf. Op aanvraag en tegen extra betaling kan er bij de meeste vakantiehuizen voor u worden geregeld dat er gedurende uw verblijf wordt schoongemaakt. Indien u dit wenst dan kunnen wij u op aanvraag informeren omtrent de extra kosten.

 

In de meeste vakantiehuizen is airconditioning aanwezig. Meestal zijn de kosten van het gebruik hiervan wel inbegrepen in de huurprijs, echter soms is dit niet het geval. Bij de vakantiehuizen waarbij het gebruik nog niet is inbegrepen in de prijs staat dit bij de beschrijving vermeld.

 

In de koudere maanden van het jaar (november-maart) zijn de verwarmingskosten nog niet inbegrepen in de prijs. De verwarmingskosten verschillen per huis en zijn op aanvraag.

 

De hoogte van de waarborgsom staat bij de beschrijving van het vakantiehuis vermeld. De waarborgsom dient vooraf te worden betaald en wordt (als er geen schade wordt geconstateerd) twee weken na uw vertrek uit het vakantiehuis aan u geretourneerd d.m.v. overschrijving op uw bank- of girorekening.

 

Betalingen
Na verzending van het bericht per email met de boekingsbevestiging en de factuur, dient Villa Services binnen 7 dagen 35% van de huursom te hebben ontvangen. De overige 65% van de huursom vermeerderd met de waarborgsom dienen uiterlijk 7 weken voor aanvang van de huurperiode aan ons te zijn voldaan.

 

Bij boekingen die worden gedaan minder dan 8 weken voorafgaand aan de huurperiode, dient het gehele bedrag ineens te worden voldaan. Bij boekingen binnen 5 weken voorafgaand aan de huurperiode dient het gehele bedrag bovendien met spoed te worden overgeboekt.

 

Bij niet tijdige betalingen is Villa Services gerechtigd de gereserveerde, dan wel geboekte vakantiewoningen te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd.

 

Reisbescheiden
Indien de volledige factuur is voldaan, dan sturen wij u ongeveer 3 weken voor aanvang van de huurperiode een bericht per email met daarin de volgende informatie:
- informatie omtrent de sleuteloverdracht
- een routebeschrijving

- de contactgegevens van de beheerder van uw vakantiewoning
- aanvullende informatie

 

Aankomst en vertrek
Op de eerste dag van de huurperiode kunt u de sleutel van de woning ophalen vanaf 16.00 uur. In de reisbescheiden staat vermeld waar u de sleutel kunt ophalen; een routebeschrijving zal bij de reisbescheiden worden bijgevoegd.

 

Op de dag van vertrek dient u de woning voor 10.00 uur te verlaten. De vakantiewoning dient schoon aan u te worden opgeleverd, en u dient de woning ook weer schoon achter te laten. De vaat dient schoon te zijn, en het vuilnis dient te zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilcontainers aan de openbare weg.

 

Waarborgsom
Villa Services incasseert en bewaart de waarborgsom dan namens de eigenaar van de vakantiewoning. De hoogte van de waarborgsom staat vermeld bij het desbetreffende vakantiehuis.

 

Indien er geen schade is geconstateerd aan de vakantiewoning en de inboedel, en er anderzijds ook geen extra kosten verrekend dienen te worden, zult u de waarborgsom in zijn geheel terug ontvangen; anders zullen de schade en de eventuele extra kosten met de waarborgsom worden verrekend. Indien alles in orde is, dan wordt de waarborgsom ongeveer 2 weken na uw vertrek uit de vakantiewoning op uw bank- of girorekening teruggestort.

Indien er extra tijd nodig is voor de eindschoonmaak, worden de kosten hiervan verrekend met de waarborgsom. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien: het vakantiehuis niet netjes en schoon wordt achtergelaten, de vaat niet is gedaan, er zwerfvuil in of rondom het huis is, het vuilnis niet is weggebracht naar de vuilcontainers aan de openbare weg, etc.

 

Het voldoen van de waarborgsom en het restitueren ervan is een zaak tussen de huurder en de eigenaar/de beheerder. Villa Services is niet aansprakelijk voor restitutie van de waarborgsom, noch voor geschillen voortvloeiende uit het betalen dan wel restitueren van de waarborgsom.

 

Wijzigingen
Indien u in uw reservering of boeking een wijziging wenst aan te brengen, dan kunt u een verzoek hiertoe naar ons e-mailen. Indien wij aan uw verzoek tegemoet kunnen komen, dan ontvangt u van ons een bevestiging van de wijziging per email. De hieraan verbonden kosten bedragen ten minste 39,- euro.

 

Niet beschikbaarheid van de woning
Indien de geboekte woning niet beschikbaar is of niet beschikbaar zal zijn, of waarschijnlijk niet beschikbaar zal zijn gedurende de huurperiode door omstandigheden waardoor nakoming door de eigenaar, verhuurder of Villa Services in redelijkheid niet kan worden verlangd (zoals bijvoorbeeld bij: grote schade als gevolg van brand, grote schade als gevolg van een ramp, grote schade als gevolg van een inbraak, verkoop van de woning, inbeslagname van de woning, overlijden van de eigenaar, etc.), dan is Villa Services gerechtigd om de overeenkomst te annuleren op grond van niet beschikbaarheid van de woning. Indien Villa Services de overeenkomst annuleert op grond van niet beschikbaarheid van de woning, dan kan Villa Services maximaal aansprakelijk worden gesteld voor het terugbetalen van de reeds betaalde huursom. Villa Services is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor het vergoeden van enige andere schade dan het terugbetalen van de reeds betaalde huursom. De huurder heeft geen recht op vergoeding van schade anders dan de reeds aan Villa Services betaalde huursom.

 

Indien de woning niet beschikbaar is, dan zal Villa Services indien mogelijk proberen om een andere woning voor de huurder te regelen. Indien de huurder de nieuwe woning accepteert als vervanging van de niet beschikbare woning, dan vervalt voor de huurder iedere aanspraak op een vergoeding tenzij op het moment van deze wijziging anders is overeengekomen.

 

Annulering
Annulering door de huurder dient telefonisch alsmede per email te geschieden. Na ontvangst van de annulering zal Villa Services u per mail een verrekeningsnota sturen.

 

Bij annulering meer dan 7 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 35% van de huursom in rekening gebracht.

 

Bij annulering 7 weken of minder voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

 

Villa Services heeft het recht te annuleren indien de huurder in verzuim is gebleken.

 

Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de annuleringskosten.

 

Verzekeringen
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om goed verzekerd op vakantie te gaan. Indien nodig, dienen de huurders zelf aanvullende verzekeringen te regelen.

 

Locatie
Op de website is de locatie van de vakantiehuizen weergegeven op een kaart. Deze op de kaart weergegeven locaties zijn slechts indicatief. De weergegeven locaties zijn, zeker indien op de kaart wordt ingezoomd, niet de werkelijke locatie van de vakantiehuizen. Villa Services is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van een op de kaart weergegeven locatie welke niet overeenstemt met de werkelijke locatie.

 

Aantal personen
Bij de beschrijving van de vakantiewoningen staat het aantal personen vermeld. Dit is het maximum aantal personen dat in de vakantiewoning mag overnachten. Dit aantal mag in geen geval worden overschreden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van Villa Services of de eigenaar. Bij overtreding van dit verbod kan aan de huurder de verdere toegang tot de woning worden ontzegd zonder dat deze aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) de huursom.

 

Zwembaden
De meeste zwembaden zijn te gebruiken tussen medio mei en eind september. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Villa Services is niet aansprakelijk voor de openingstijden en -data van zwembaden. Villa Services is niet aansprakelijk voor enige schade hierdoor, of hiermede verband houdende, geleden.

 

De zwembaden worden van mei tot eind september onderhouden. Helaas kan er altijd iets misgaan waardoor het water in het zwembad onhelder wordt. Villa Services is niet aansprakelijk voor het onhelder geraken van het water in het zwembad.

 

De huurder dient zelf te zorgen voor toezicht op kinderen die van het zwembad gebruik maken.

 

Huisdieren
Het meenemen van een huisdier kan alleen (voor sommige vakantiewoningen) op aanvraag. U dient hiervoor contact op te nemen met Villa Services. Bij de meeste vakantiewoningen kan geen huisdier worden meegenomen. Indien het wel kan, is dit aan voorwaarden gebonden. Tevens zijn er meestal extra kosten aan verbonden.

 

Prijswijziging

Villa Services is gerechtigd om de huurprijzen zoals gepubliceerd op de website te allen tijde te wijzigen. Indien een huurprijs van een reeds geboekt vakantiehuis wordt verhoogd leidt dit niet tot de verplichting van de huurder die het huis reeds heeft geboekt om het verschil bij te betalen. Indien een huurprijs van een reeds geboekt vakantiehuis wordt verlaagd, leidt dit niet tot de verplichting van Villa Services om het verschil aan de huurder die het huis reeds heeft geboekt te vergoeden.

 

Verplichtingen huurders
De huurder heeft een zorgplicht voor de vakantiewoning. De huurder dient de vakantiewoning in dezelfde staat achter te laten, zoals hij deze bij het begin van de huurperiode heeft aangetroffen. De huurder wordt geacht bij aankomst het vakantiehuis te inspecteren. Indien de huurder een schade opmerkt welke reeds aanwezig was op het moment van het betrekken van de woning, dan is de huurder verplicht om deze schade direct te melden bij de beheerder. Als de huurder het nalaat om deze schade te melden en deze schade was nog niet bekend dan wordt de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld.

 

Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

 

Het is te allen tijde, doch in ieder geval tussen 00.00 en 08.00 uur verboden geluidsoverlast te veroorzaken. Het overtreden van dit verbod geeft de eigenaar en zijn gemachtigden het recht de huurovereenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder (gedeeltelijke) restitutie van de huursom.

Het plaatsen van caravans, campers, tenten, en vergelijkbare zaken op de grond behorende bij de vakantiewoning of in de nabijheid daarvan, is zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar uitdrukkelijk verboden. Het overtreden van dit verbod geeft de eigenaar het recht de huurovereenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder (gedeeltelijke) restitutie van de huursom.

 

Het is uitdrukkelijk verboden om zowel binnen in de vakantiehuizen als in de bij de vakantiehuizen behorende tuinen en terreinen foto's en/of filmopnames te maken met een pornografisch karakter. Het overtreden van dit verbod geeft de eigenaar het recht de huurovereenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder (gedeeltelijke) restitutie van de huursom. Bovendien is het uitdrukkelijk verboden om foto's en/of filmmateriaal met een pornografisch karakter welke zijn gemaakt en/of opgenomen in de vakantiehuizen en/of in de bij de vakantiehuizen behorende tuinen en terreinen te publiceren op welke wijze dan ook. Bij overtreding van dit verbod is de huurder aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

 

De huurder zal de eigenaar, de beheerder en degenen daartoe door een van hen gemachtigd toestaan het terrein behorende bij de gehuurde vakantiewoning te betreden voor het doen van onderhoudswerkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn het toelaten van de tuinman en het toelaten van personeel dat zorgt voor de reiniging van zwembaden.

 

De huurder zal de eigenaar en de beheerder tijdens de huurperiode toestaan de woning te betreden voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties. De mate van noodzaak is ter beoordeling van de eigenaar.

 

Aansprakelijkheid huurders
De huurder is verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning. De huurder zal alle schade aan de woning, veroorzaakt door de huurder zelf, door medehuurders of eventuele bezoekers geheel vergoeden, terstond aan de eigenaar of de beheerder. Een door de huurder geconstateerde schade dient direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld.

 

Indien de schade is ontstaan gedurende de huurperiode, zal deze schade aan de huurder worden toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien deze schade de hoogte van de borgsom te boven gaat, is de huurder verplicht het meerdere alsnog te betalen. De vaststelling van de schade na het vertrek van de huurder, verminderen de aansprakelijkheid van de huurder niet. Onder schade wordt mede verstaan schade als gevolg van, of verband houdende met beschadiging, vernieling, breuk, vermissing, brand, diefstal, etc.

 

De huurder is verantwoordelijk voor alle sleutels die aan hem of haar zijn overhandigd. Voor het verlies van een of meer sleutels worden vervangingskosten gerekend per sleutel vermeerderd met eventuele kosten voor een slotenmaker. Indien een of meer sleutels van buitendeuren worden vermist, dan is de huurder tevens aansprakelijk voor de vervangingskosten vermeerderd met de kosten voor een slotenmaker. Indien een of meer sleutels aan de binnenkant van een deur worden gelaten waardoor er geen toegang meer is vanaf buiten, dan worden de vervangingskosten van de sloten in rekening gebracht vermeerderd met de kosten voor een slotenmaker.

 

In bijna alle vakantiewoningen is een televisie aanwezig. Meestal is er zelfs een satelliet televisie aanwezig. De huurder is niet gerechtigd om deze televisiezenders opnieuw in te stellen. Indien de ingestelde televisie zenders verloren gaan, zal een technicus de vakantiewoning dienen te bezoeken om deze zenders opnieuw in te stellen. De huurder is aansprakelijk voor de kosten van deze technicus.

 

Indien de vergoeding voor de schade ter plekke niet in zijn geheel wordt voldaan, blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor het resterende deel. Alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld incassokosten, komen eveneens voor rekening van de huurder.

 

Villa Services acht het van groot belang dat de huurder een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Aansprakelijkheid Villa Services
Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van via Villa Services verhuurde woningen.

 

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door eigenaren, verhuurders, beheerders of hun vertegenwoordigers van woningen voor welke Villa Services bemiddelt.

 

Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van huurders gedurende of verband houdende met hun verblijf in de gehuurde woning. Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan zaken welke huurders in houderschap hebben, gedurende of verband houdende met hun verblijf in de gehuurde woning. Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van derden gedurende of verband houdende met hun verblijf in de gehuurde woning. Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van huurders of van derden welke is toegebracht of veroorzaakt door het huis en de bijbehorende roerende en onroerende goederen.

 

Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan personen gedurende of verband houdende met hun verblijf in de gehuurde woning.

 

Kennelijke fouten of vergissingen in deze website, bijvoorbeeld met betrekking tot de beschrijving of huurprijs van vakantiewoningen, binden Villa Services niet.

 

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of rondom de woning, hetzij aangebracht door de eigenaar, hetzij veroorzaakt door andere buiten de schuld van Villa Services gelegen omstandigheden, zoals bijvoorbeeld brand of natuurrampen.

 

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overlast als gevolg van bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning. Indien de huurder overlast ondervindt of kan gaan ondervinden als gevolg van bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning dan kan Villa Services niet aansprakelijk worden gesteld voor het retourneren van de huursom, noch voor het retourneren van een deel daarvan, noch voor welke andere schade ook die hier het gevolg van is of hiermee in verband staat.

 

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een foutief omschreven of foutief vermelde locatie van een vakantiehuis. Dit geldt zowel voor de omschrijving van de locatie, als voor de weergave van de locatie van het vakantiehuis op de kaart. De weergave van de locatie van een vakantiehuis op de kaart is slechts een indicatie van de locatie, het hoeft niet de exacte locatie te zijn.

 

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van ongedierte in het vakantiehuis of in de omgeving van het vakantiehuis.

 

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het buiten werking geraken van technische apparatuur en het uitvallen van stroom en/of watervoorziening. Het uitvallen van stroom en/of watervoorziening komt in Spanje helaas regelmatig voor, en kan soms zelfs meer dan een dag duren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

In ieder geval zal door de huurder geen grotere schade geclaimd worden dan de door huurder betaalde huursom vermeerderd met de boekingskosten.

 

In ieder geval zal door de eigenaar, de verhuurder, de beheerder en/of hun vertegenwoordigers geen grotere schade geclaimd worden dan de door de verhuurder ontvangen dan wel te ontvangen huursom.

 

Klachten
Klachten dienen te worden gemeld bij de eigenaar of beheerder ter plaatse. Indien de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dan dient u direct telefonisch contact op te nemen met Villa Services. Wij zullen dan alles in het werk stellen om de klacht zo snel mogelijk en naar ieders tevredenheid op te lossen. Mocht u dan toch nog gegronde klachten hebben, dan dient u die tijdens uw verblijf direct schriftelijk in te dienen bij de eigenaar of de beheerder ter plaatse. Anders kunnen wij uw klacht niet verder in behandeling nemen. Tevens dient u de klacht bij terugkomst in Nederland binnen twee weken per aangetekende brief aan Villa Services te melden.

 

Indien u de gehuurde vakantiewoning verlaat zonder voorafgaande toestemming van Villa Services, dan verliest u alle rechten op een eventuele schadevergoeding. Verder kunnen klachten, die zijn ingediend na het beeïndigen van de huurperiode niet in behandeling worden genomen.

 

Villa Services is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

 

Vrijwaring
Indien Villa Services aansprakelijk wordt gesteld en schadeplichtig is, van welke aard en omvang dan ook, aan de eigenaar, de verhuurder of de beheerder als gevolg van of verband houdende met het verblijf van de huurder(s) in de vakantiewoning waarbij schade aan de vakantiewoning, de inboedel, andere zaken of rechten zijn ontstaan, vrijwaart de huurder Villa Services van deze verplichting.

 

Indien Villa Services aansprakelijk wordt gesteld en schadeplichtig is, van welke aard en omvang dan ook, aan derden als gevolg van, door of verband houdende met het verblijf van de huurder(s) in de vakantiewoning waarbij schade aan zaken of rechten van derden zijn ontstaan, vrijwaart de huurder Villa Services van deze verplichting.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen met Villa Services.

 

Alle geschillen waarbij Villa Services betrokken is zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

his explanation watchersweb

Onze Websites

villa benalmadena va005 28

Boek hier een luxe villa voor

uw vakantie in Andalusië.

www.villaandalusie.nl

villa benalmadena va005 28

Boek hier uw vakantiehuis

voor een vakantie in Nerja.

www.nerjavakantie.nl